2022.01.24. Hétfő

 

TÁMOGATÓINK

Miniszterelnökség

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Magyar Nemzeti Tanács

Magyar Főkonzulátus Szabadka

2_18.jpg


MINISZTERELNÖKSÉG - NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG
Üdvözöljük honlapunkon!

                           Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj 2021/2022

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumés a Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjraa 2021/2022-es tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytatóromán vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Az ösztöndíj a 2021/2022-e stanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 150.000,-Ft/hó,azaz százötvenezer forint (összesen 1.500.000-Ft/tanév, azaz egymillió-ötszázezer forint a tanév egészére).

 A pályázat benyújtásának határideje és módja:
1. Pályázni a
https://palyazat.tpf.hu/ oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő
pályázati adatlapon;

2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazóPDF típusú dokumentumot (file) készít;

3. A támogatás csak akkor vehető igénybe,ha a nyertes pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, ajánlva,vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó
mellékletekkel együtt a megadott határidőig.

 A pályázatok beadásának határideje:
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének(nem a postabélyegző dátumának)határideje:

- 2022. január 31, 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint) :elektronikus adatlap benyújtása.

- Nyertes pályázat esetében 2022. március31., 15.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú
dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezése.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy:

- a határidő minden esetben a beérkezés időpontját jelenti, valamint

- a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

 Pályázati kiírás

Adatkezelési tájékoztató                      

           

                           Hunyadi János Részképzős Ösztöndíj - Tavaszi szemeszter 2021/2022

Az Innovációs és Technológiai MinisztériumazEötvös Loránd Tudományegyetemmelközösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjasteljes szemeszteres részképzésre,valamintrészképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterében.

Pályázhatminden olyanszerbállampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletében felsorolt magyarországi felsőoktatási intézmény valamelyikében.

Az ösztöndíj mértéke:a Hunyadi János Részképzős Ösztöndíjhavi összege 80.000,- Ft/fő/hó

A pályázati adatlap elekronikus beadásának határideje: 2022. január 31., 23.59 óra

Pályázati kiírás

Pontrendszer

Befogadó nyilatkozat